Seminar 34: Haibo Ma (Nanjing University, China) and Johann Mattiat (University of Zurich, Switzerland)

Overview

Date: 2022-03-30 10:00:00 +0000 Abstract
Presenter 1: Haibo Ma, Nanjing University, China [PDF]
Presenter 2: Johann Mattiat, University of Zurich, Switzerland [PDF]

Key Points